Politica de confidențialitate
Home

Politica de confidențialitate

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE

 

 

– MSPerfomance Traveling S.R.L.–

(MSTEAM.RO)

 

 

 

1.1. MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L colectează date cu caracter personal pe paginile site-ului sau numai cu acordul voluntar al clientului, in următoarele scopuri:

 

  • validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newsletter si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
  • contactarea acestuia, in chestiuni de Relații cu Clienții;

–   scopuri statistice;

 

 

1.2. Prin completarea datelor sale, fiecare client își exprima consimțământul ca, MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L. sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in condițiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Acestea vor fi colectate prin intermediul programului Wit, Yes are, Mail Chiomp, Facebook, Instauram, Youtube într-o baza de date si utilizate de acesta din urma in vederea organizării de activități de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promoțional, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

 

1.3. Oricare Client are dreptul de a obține de la MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L, prin intermediul unei cereri scrise ce va fi trimisa prin e-mail la adresa: contact@msteam.ro

 

  1. a) confirmarea faptului ca datele care li privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
  2. b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. c) după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

 

1.4. Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulara, prin transmiterea către MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L a unei cereri întocmita in forma scrisa, ca datele care li vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. In caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

 

1.5. Politica de confidențialitate MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L se refera la datele furnizate de către Client prin formularul de contact disponibil in secțiunea „Rezervări Online” a site-ului, prin formularul de abonare la newsletter sau orice pagina a site-ului www.msteam.ro MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicata de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

 

1.6. MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L se obliga ca datele colectate ale Utilizatorului/Clientului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu facă publica, sa vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului/Utilizatorului vreunui terț neimplicat in îndeplinirea scopurilor declarate.

 

1.6.1. Excepție de la prevederile art. de mai sus va face situația in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de către organele abilitate in cazurile prevăzute de reglementările in vigoare la data producerii evenimentului.

 

1.7. MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L va colecta următoarele date cu caracter personal: : nume, e-mail, număr de telefon, adresa, datele companiei.

 

1.8. Prin procesul de rezervare MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L va dobândi acces la documente de natura personala, cum ar fi acte de identitate, permis de conducere , detalii legate de efectuarea zborurilor sau a transferurilor. Aceste documente sunt arhivate electronic într-o locație securizata fizic si electronic, cu acces permis doar persoanei responsabile de securitatea datelor. Accesul la aceste date este acordat doar pe baza solicitării organelor abilitate (Politie, Procuratura, firme de asigurări in caz de daune).

 

1.9. Toate autovehiculele MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L sunt echipate cu dispozitive de monitorizare a poziției , a vitezei si a stării vehiculai (oprit/pornit/staționare). Aceste dispozitive permit imobilizarea de la distanta a autovehiculului, in cazuri întemeiate (furt, etc). Datele cu pravile la poziția vehiculului sunt stocate timp de 3 ani pe server securizat (furnizor Evu GPS ).

 

2.0 Toate locațiile de preluare/predare MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L sunt echipate cu sisteme avansate de Securitate si monitorizare anti efracție (colectare de imagini video zi/noapte de înalta definiție, inclusiv a plăcutelor de înmatriculare si imagini faciale, detector de mișcare, bariere infraroșii cu activare automata a sistemului de supraveghere video).

 

2.1 MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L va transmite angajaților săi responsabili de  preluare/predare vehicule numele, prenumele , nr de telefon al clienților îndreptățiți sa preia/predea autovehiculele închiriate, iar angajații Green Media Consulting vor legitima (act de identitate si permis de conducere ) fiecare conducător auto.

 

2.2 MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L va efectua , in etapa de analiza a identității clienților de închiriere rulote si auto rulote, un proces complex de analiza in mai multe etape, care include verificarea identității persoanei care rezerva autovehiculul, a istoricului daunelor, a incidentelor cu alte firme de închirieri auto si a altor informații posibil de a pune in pericol autovehiculul sau personalul MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L (furturi , abuzuri, accidente provocate, conducere imprudenta, fără a se limita la acestea). Informațiile obținute vor fi folosite doar in scop propriu si nu vor fi diseminate altor terți. Pe baza acestor MSPERFOMANCE TRAVELING S.R.L .își rezerva dreptul de a accepta sau refuza închirierea , fără explicații justificative .

 

2.3 Prin continuarea navigării pe pagina de internet www.msteam.ro, inclusiv subdomeniile msteam.ro si prin comunicarea Telefonica, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare confirmați ca ați luat la cunoștința si sunteți de acord cu  aceste politici de colectare si utilizare a datelor.